„Võtmed kätte“ päikesepark 0-euroga

Arvuta päikesepaneelide rendimakse! Tegu on indikatiivse hinnanguga. Täpse päikesepaneelide pakkumise jaoks täida väljad ning saada päring.
Vastame Teile hiljemalt nädala jooksul.

Miks valida Sunly City?

Lihtne

Murevaba asjaajamine.

Kindel

Tegeleme hoolduse ja tõrgetega.

Soodne

Omafinantseering 0 eurot.

Säästev

Täiendavaid kulusid pole.

Tahad enamat? Vajad energiajulgeolekut?

Sunly City poolt pakutud julgeoleku pakett sobib eelkõige inimestele ja ettevõtetele, kes soovivad ennast kaitsta elektrikatkestuste eest. Päikesepaneelid + aku + hübriidinverter, mis töötab ka võrgutoeta.

Korduvad küsimused

Koondame siia küsimused reaalsest elust, millega igapäevaselt kokku puutume. Ehk on vastustest abi ka Sulle.

LIHTNE – Üks põhjuseid, mis päikesepark võib jääda rajamata on kogu sellega kaasnev bürokraatia. Sellega ei peagi ise tegelema! Sunly City hoolitseb päikesepargi rajamisel asjaajamise, lubade, dokumentatsiooni ja isegi rahastuse eest. SOODNE – Elektrihinnad on viimasel ajal hüppeliselt tõusnud. Energiasäästu kõrval on päikeseenergia üks väheseid viise, kuidas ettevõte või eraisik saab oma elektrikulusid kontrollida. Valides meid oma partneriks, ei tule sul endal päikesepaneelidesse investeerida. Sunly City teeb seda sinu eest! Su omafinantseering on seejuures 0 eurot  ja rendimaksete graafik võtab arvesse prognoositud toodangut. Suurema osa rendimaksetest tasud sel ajal kui päikesepark elektrit toodab. KINDEL - päikeseparki rentides ei pea sa 15 aastase rendiperioodi jooksul muretsema hoolduse ega tõrgete pärast. Meie portfellis on tänaseks päikeseparke koguvõimsusega juba üle 130 MW ning Sunly City tagab ka sinu pargi optimaalse toimimise. SÄÄSTEV - Enne lepingu sõlmimist tead täpselt, millistel turutingimustel päikesepark sulle ära tasub ja millise võrguelektri hinnaga rendimaksed täiendavat kulu ei too. Selge on see, et ise energiat tootes ja elektrivõrgu kasutust vähendades säästad raha!

Elektrikulu võib jagada kolmeks ligikaudu sama suureks osaks: elektrienergia, võrgutasu, riiklikud maksud. Päikeseenergia kasutamisel kujuneb sääst sellest, et võrgust ostetava elektrienergia maht väheneb päikesepargi toodangu võrra. Elektriostu lepingu puhul fikseerime päikesepargis toodetud elektri hinna lepinguperioodi peale ära. Puudujääva elektrienergia saad osta tavapäraselt võrgust ning päikesepargis üle jäänud elektrienergia müüakse võrku. Võrku müüdud elektrienergia eest makstakse turuhinnast sõltuvat tasu. Lisaks soodsamale elektrienergiale kindlustad ennast päikeseenergia kasutuselevõtuga ka kõikvõimalike hinnatõusude vastu, mis toimuvad elektriturul. Mida suurem on päikesepargi võimsus, seda suurem on võit. Mida rohkem sinu tarbimisgraafik langeb kokku tootmisgraafikuga, seda suurem on sääst sinule.

Elektrikulu oluline komponent on elektri enda hind ja võrguteenuse kulu. Kuigi minevikus on olnud väga madala börsihinnaga perioode, siis praegu elektrihind mitmekordistus ja rahvusvahelised eksperdid on prognoosinud, et elektrihinnad püsivad kõrgel tasemel. Kasvutrend puudutab ka võrgutasusid ja riiklikke maksusid. 2021. aastal oli päikesetundide keskmine börsi hind 99,13 €/MWh ja mai 2022 lõpu seisuga oli 117,86 €/MWh. Sunly päikesepargi toodangu mahu ulatuses saab end hinnatõusu eest kindlustada ja elektrikulu fikseerida.

Sunly City kliendid ei maksa paneelide ostmise ega paigalduse eest. Seda teeme meie. Sinu rolliks jääb vaid tasuda päikesejaama kasutustasu ja kogu elekter kuulub Sulle. Säästma hakkad juba esimesest päikesepaistelisest tunnist.

Päikesepaneelidega endale elektrit tootes säästad lisaks ostmata jäänud elektrile ka võrgutasu ja taastuvenergiatasu. Mida rohkem ise toodetud elektrist kohapeal ära suudad tarbida, seda suurem on sinu sääst.

Valides Sunly City päikeseenergia lahenduse, tasud vaid päikesepargis toodetud elektrienergia eest. Mida rohkem tarbitakse ära päikesepargis toodetud elektrienergiat, seda vähem on vaja üleliigset elektrienergiat anda võrku. Võrku andmisel saad selle elektrienergia eest tasu, mis on bilansihalduri marginaali võrra madalam kui turuhind.

Loomulikult! Meil on talvel küll päikesetunde vähem kui suvel ja seetõttu on siis toodangu maht väiksem kui näiteks maikuus. Teisalt aga mõjutab päikesepaneeli kasutegurit oluliselt päikesepaneeli enda temperatuur, mistõttu soodustab meie põhjamaine kliima kõrge kasuteguriga päikeseenergia tootmist just jahedatel perioodidel. Alati tuleks arvestada ka oma elektritarbimise iseärasustega, nt päikesepaneeli projekti tasuvus on täiesti erinev kortermajade puhul, kus inimesed on päikselisel ajal kodust ära võrreldes näiteks tootmisettevõtete või suvilatega, kus päikesepaneelide tootmine ja päikeseenergia tarbimine kattub hästi.

On oluline, et päikesepaneelid oleks paigaldatud kohta, kus päike paistab. See tähendab, et lamekatuse korral lõunapoolsel küljel. Nii lame- kui viilkatuse, aga ka maa puhul tuleb jälgida, et alale ei langeks varjusid puudest, postidest, teistest hoonetest jms. Ka katusel olevad tehnosüsteemid võivad põhjustada varjusid, lisaks võivad need olla paigutatud nii, et päikesepaneele ei saa otstarbekalt paigaldada. Kui sa täpselt ei tea, mis varjud mõjutavad päikesepaneelide tööd, siis ära muretse – meie kasutame arvutimudelit leidmaks kõige optimaalsem lahendus just Sinu katuse jaoks. Täpsema hinnangu andmiseks palun sisesta oma aadress.

Kõige ideaalsem on katus, millele langeb päike päikesetõusust loojanguni ning seda aastaringselt. Eestis toodavad päikesepaneelid kõige efektiivsemalt elektrit siis, kui need on horisondi suhtes 39-40 º nurga all. Kuna iga katuse puhul projekteeritakse paneelide jaoks raamid vastavalt katuse nurgale, siis on võimalik tagada paneelide jaoks optimaalne nurk mistahes katuse puhul.

Jah, loomulikult saab. Maa peale paigaldamine ei erine oluliselt lamekatusele päikesepargi paigaldamisest, v.a see, et maale annab tihtilugu paigaldada rohkem päikesepaneele kui katusele.

Jah. Paneelide rõdu külge paigaldamisel peab arvestama rõdu asukohaga ilmakaarte suhtes. Kortermaja puhul tuleb päikesepaneelide paigaldamiseks saada luba korteriühistult.

Päikesepargi paigaldusele eelneb detailne hoone elektripaigaldise ja katuse analüüs. Nii katuse tugevusarvutused kui hilisemad investeeringud seadmete soetamiseks ning ka elektritööde ning asjaajamisega seotud kulud tasub taastuvenergia tootja Sunly City. Ehitustööd on kindlustatud ning ka hooldusega seotud tegevused võtab Sunly enda peale. Üldiselt on päikesepargi erikaal 10-20 kg/m².

Päikesepargist tuleva kaabli jämedus sõltub paigaldatava päikesepargi võimsusest. Need arvutused ning analüüsid teeb Sunly City. Vajadusel ehitab Sunly olemasoleva elektrikilbi ümber.

Olles ühendatud elektrivõrku, lõpetavad päikesepargid elektrikatkestuse korral elektrienergia tootmise. Sunly City on arendamas lahendust, kus päikesepark jätkab päikese olemasolul tööd ka elektrikatkestuse ajal. Võta meiega ühendust, et saaksime analüüsida, kas antud lahendus sobiks ka sinu energiajulgeolekut suurendama.

Päikesepaneelid annavad toodangut kõige rohkem siis, kui nendele ei lange ühtegi varju. Varje võivad põhjustada puud, teised hooned ja lumi. Kui paneelile kumab läbi lumekihi valgust, siis alustab paneel elektri tootmist ning paneeli pinnatemperatuur kasvab – see kiirendab lume sulamist. Seega ei ole vajalik lund lükata paneelide pealt.

Sunly City teostab regulaarselt (1-2 korda aastas) regulaarset kontrolli paneelide ja inverteri üle. Jälgime aga päikesepaneelide tööd kaugelt pidevalt ning probleemide tekkimisel taastame päikesepargi töövõime võimalikult kiiresti.

Paneelide eluiga on 25 aastat ning paneelide tootlikus väheneb aastas kuni 0,8%.

Kui meie pakkumine on Sulle sobiv ja leping sõlmitud, siis kolme kuu pärast saad hakata juba päikeseenergiat tarbima. Kui soovid paigaldada päikesepargi asukohta, kus puudub elektriliitumine, siis peab lisama juurde liitumispunkti väljaehitamisele kuluva aja, mis on maksimaalselt 300 päeva.

Päikesepargi tootlikkus sõltub paljudest hoone-spetsiifilistest asjaoludest. Teades täpset asukohta, saame teha esmased arvutused lähtudes hoone geograafilisest asukohast, katuse kujust ja pindalast ning võimalikest varjudest.

Kõige täpsema pakkumise saame teha siis, kui saame järgmised andmed: * viimase aasta elektrienergia tarbimine tunni täpsusega * elektripaketi nimi. Tunni täpsusega andmed saab kätte lihtsalt ja kiirelt Elektrilevi iseteenindusest, võime saata Sulle selle kohta eraldi juhendi. Elektripaketi (näiteks VMA2) saab kõige kiiremini järele vaadata võrgutasu viimase arve pealt.

Lepingust saab taganeda 14 päeva jooksul peale selle sõlmimist. Lepingu võib ka peale kolme aastat ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest ette 6 kuud ning tasudes päikesepaneelide eemaldamise kulud või ostes paneelid välja.

Kontakt

Võta meiega ühendust, [email protected]!
Vastab Sunly City tiim.

Võta ühendust
Taavi Velleste
Taavi Velleste
Müügijuht
[email protected]

Sunly Blogi

Sunly City rajas Kai keskuse katusele päikesepargi

Sunly City rajas Kai kunstikeskuse katusele 36,26 kW võimsusega päikesepargi. Võttes aluseks viimase 12 kuu keskmise päevaelektri hinna,  võimaldab päikesepark keskusel säästa ostmata jäänud võrguelektrilt ja võrgutasudelt kokku ligi 7000 € aastas. Juba esimese tunni ja pilvise ilmaga tootis päikesepark 6,5 kWh elektrienergiat.  Sunly City paigaldas keskuse katusele kokku 98 päikesepaneeli, mis lisaks elektrikulu vähendamisele aitavad hoonel aastas kokku […]

Loe lähemalt