Kas on veel aega osaleda taastuvenergia toetuse võidujooksus?

Elektrilevi teatas äsja, et neile on aasta esimese kuue kuuga esitatud üle 4000 elektritootja liitumistaotluse ning et elektrivõrguga liitumise trendi vaadates paistab Eestis olevat majandusbuum. Väga suur huvi elektrijaamade rajamise vastu on seotud 2020 aasta lõpus lõppeva taastuvenergia toetuse vana skeemiga, kus alla 50kW tootmisseadmetele makstakse 53,7€ toetust iga toodetud MWh eest.  

Seega kui oled mõelnud päikesepaneelide paigaldamise peale oma ettevõttele või eramule, siis praegu on selleks lähituleviku vaates ja projekti tasuvuse mõttes parim aeg. Kui toodad rohkem elektrit, kui tarbid, maksab Elering järgmised 12 aastat  toetust  tingimusel, et tootmine algab hiljemalt 31. detsembril 2020. aastal. 

Toetust makstakse alates kuupäevast, mil võrguettevõtja on tunnistanud tootmisseadme nõuetekohaseks, ning tootmisseadmega seotud liitumispunktis kauglugemisseadmega saldeeritud tunniandmete alusel. Saldeeritud koguse all mõeldakse tunnipõhise tootmise ja tunnipõhise tarbimise lahutustehet (tootmine – tarbimine = saldeeritud kogus).

Päikeseelektrijaamaga saavutad kõige kiirema tasuvusaja just siis, kui tarbid võimalikult palju toodetud kogusest omatarbeks – ei ole vaja maksta võrgutasu, elektri börsihinda ega ka aktsiise. Juhul kui paigaldada „otseliini“ mõõtesseade, mis suudab fikseerida ja edastada päikeseelektrijaama toodetud koguse andmed Eleringile, on võimalik saada toetus ka kogu jaama toodangu pealt. Sellega aga kaasnevad teatud lisakulud, mis tuleks enne paigaldamist arvesse võtta. 

Kuigi aasta lõpp tundub veel kaugel, siis tuleb arvestada, et Elektrilevi väljastab liitumispakkumise üldjuhul 30 päeva jooksul, kuid kui pakkumise tegemiseks on vaja ka põhivõrguettevõtja ehk Eleringi sisendit, siis väljastatakse pakkumine 125 päeva jooksul. Lisaks tuleb paberid korda ajada kohalikus omavalitsuses ning arvestada ka päikesepargi ehitusajaga, mis üldjuhul saab korda ühe kuu jooksul. Kui alustada hiljemalt 2020 aasta suve lõpuks päikeseelektrijaama planeerimis- ja ehitusprotsessiga, siis on veel realistlik kehtivast toetusmeetmest kasu saada. Sunly City saab sind siin aidata nii korralduslike poole kui ka meie uute rahastuslahendustega, vt lähemalt siit.  

Projekti tasuvusarvutuse teostame tasuta, seega võta meiega julgesti ühendust. Koos leiame just sellise lahenduse, mis arvestab vaba maa, katuse ning tarbimisega.