Kui tähtis on päikesepaneelide ümbert niitmine?

Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi… 

Tihtipeale jääb suviste toimetuste varjus märkamata kõrgeks kasvanud muru päikesepaneelide ümber. Kas ja kuidas aga võib see mõjutada paneelide efektiivsust? 

Kuidas päikesepaneelid töötavad? 

Paneelide toodang ruutmeetri kohta sõltub suuresti paneeli pindmisest temperatuurist – mida kuumemaks pind läheb, seda väiksemaks muutub energiatootmine. Teadaolevalt on päikesepaneelid musta värvi, et päikest paremini talletada, kuid sellele koguneva kuumuse tasakaalustamiseks on vajalik õhu liikumine paneelide all ja ümber. 

Kuidas mõjutab kõrge muru pargi tööd? 

Kui päikesepargis asuv muru on liiga kõrge, on selle niitmine oluline just energiatõhususe seisukohalt. Kõrge muru võib takistada päikesepaneelide efektiivset toimimist, vähendades päikesevalguse jõudmist paneelidele ja seega päikeseelektri tootmist. Niidetud muru võimaldab päikesepaneelidel saadaolevat päikeseenergiat maksimaalselt ära kasutada. 

1. Varjud:  

Muru iseenesest ei kujuta probleemi päikesepargi tootlikkusele. Probleem tekib siis, kui muru kasvab heinaks ehk siis piisavalt kõrgeks, et küündida päikesepaneelide alumise ääreni. Sel juhul hakkab hein või kõrred paneelidele varje heitma, blokeerides või vähendades nõnda paneelideni jõudva päikesevalguse hulka. 

Kuna päikesepaneelid sõltuvad elektrienergia tootmiseks päikesevalgusest, võib varjutamine vähendada oluliselt nende energiatootmist. Päikesepark koosneb üksteise järgi jadasse ühendatud paneelidest ning kui üks paneel selles jadas jääb varju ja toodab vähem või üldse mitte, siis kogu energiatoodang terve selle jada kohta on võrdeline selle ühe kõige vähem tootva paneeli võimsusega. Lihtsalt öeldes, kui alumise rea paneel on varjus, siis ülemise rea paneel toodab sama vähe. Ehk et isegi paneeli väikese ala osalisel varjutamisel võib olla proportsionaalne mõju süsteemi kogutoodangule. 

Monitoorides mullu suvel kolme Sunly päikesepargi toodangut, kus muru ei niidetud, täheldasime 12-15% toodangu langust. Samaväärsetes teistes päikeseparkides oli toodang oluliselt suurem. Muru niitmise järel taastus päikesepargi tootlikkus koheselt, andes pargi tootlikkuseks tavapärase 87% (Peformance ratio) kiirgussensori mõõtetulemuste vastu. 

2. Õhuvoolu takistamine:  

Kui hein kasvab liiga kõrgeks, võib see takistada loomulikku õhuvoolu päikesepaneelide ümber. Piisav õhuringlus on oluline paneelide jahutamiseks ja nende optimaalse töötemperatuuri säilitamiseks. Piiratud õhuvool võib põhjustada paneelide ülekuumenemist, mis vähendab tõhusust ja võib süsteemi pikaajaliselt kahjustada. 

3. Hooldustööd: 

Päikesepargi nõuetekohase toimimise tagamiseks on vajalik korrapärane hooldus, sealhulgas puhastamine, kontrollimine ja remont. Kui hein segab juurdepääsu, võib see takistada õigeaegset hooldust ning põhjustada töövõime vähenemist ja pikemat seisakuaega. 

Optimaalse tõhususe säilitamiseks on päikesepargis väga oluline korrapärane muru niitmine ja ümbruse hooldamine. Rohu hoidmine sobiva kõrgusega aitab maksimeerida päikesevalguse mõju, minimeerida varjutust ja mustust, soodustab piisavat õhuvoolu ja hõlbustab hooldustöid. Tagades päikesevalgusele selge ja takistusteta tee, aitab muruhooldus kaasa päikesepargi üldisele energiatootmisele ja tegevuse efektiivsusele. 

Teise võimalusena võib alati kaaluda ka päikesepargi rajamist katusele, kus muru ei kasva. Kalkuleeri oma katusepinna potentsiaali siin.