Kuidas võtta oma päikesepargist maksimumtulemus?

„Viimase kahe kvartali jooksul oleme täheldanud hüppelist huvi kasvu päikeseenergia vastu nii ettevõtetelt kui ka eraisikutelt. Arvestades börsielektri ebakindlust hindade osas on igati loogiline, et kõigil elektrienergia kasutajatel tekib huvi elektrihinna fikseerimiseks. Päikesepargid on selles osas üks kindlamaid viise tagada järgnevaks 15-20 aastaks vähemalt päikesetundidel garanteeritud elektrienergia hind. Kui päikesepargile lisada salvestusvõimalus akude näol, saab hinna fikseerida ka väljaspoole päikesepaistetunde,“ ütleb Sunly City müügijuht Taavi Velleste.

Kuigi päikeseenergia on kasutusel juba pikalt, kohtab tema sõnul siiski tihti segadust elektrihinna mõistmise osas, kuidas päikesepargist saadavat tulu arvestatakse. „Esiteks võrreldakse „päikeseelektri“ hinda ööpäeva keskmistega, mis tegelikkuses ei ole päris korrektne. Päikeseenergiat kasutatakse päevasel ajal ja sel ajal on ka börsielekter märksa kõrgem öisest. Samuti tekitab inimestes arusaamatust elektrihinna kujunemise protsess -millistel puhkudel lisandub võrgutasu ja millistel mitte,“ räägib Velleste. „Üks huvitavamaid valearvamusi on aga uskumus, et päikesepargid on täiesti hooldevabad seadmed. Kui päikesepark jätta hooldamata, siis mingit toodangut saab sealt ikkagi, aga selleks, et saadav hüve oleks maksimaalne, tuleb päikeseparke ikkagi kord aastas hooldada..“

Rääkides oma päikesepargist maksimumi võtmisest, ütleb Velleste, et kõige suurema võidu saab siis, kui toodetud päikeseenergia ise maksimaalselt ära kasutada. „Päikesepaneelidega endale elektrit tootes säästad lisaks ostmata jäänud elektrile ka võrgutasu ja taastuvenergiatasu. Mida rohkem ise toodetud elektrist kohapeal ära suudad tarbida, seda suurem on sinu sääst. Vastasel juhul müüd toodetud energia võrku, saades selle eest börsihinda, kuid hiljem see võrgust tagasi ostes tasud lisaks elektrienergia hinnale ka võrgutasu, taastuvenergia tasu ja elektriaktsiisi. Eraisikute puhul liitub sinna veel käibemaks.“

Kui perekond on päevasel ajal tööl, koolis ja huvitegevust tegemas ning tarbimine on väga väike, on soovitav kaaluda päikeseenergia salvestusvõimalust akude näol. Kuigi need on hetkel veel üsna kulukad, on ka salvestustehnoloogiate hinnad soodsamaks muutumas.

Sunly City pakub päikesepaneelide rendivõimalust, mis sobib Velleste hinnangul kõige paremini neile, kelle tarbimine kattub võimalikult palju päikesepaneelide tootmise ajaga. „Meie päikesepargi täisteenusrent on suunatud eraisikutele ja ettevõtetele, kes soovivad võtta kasutusele lokaalselt toodetud päikeseenergia omapoolset ajalist ja rahalist ressurssi kulutamata. Ja kõigile, kes soovivad, et päikesepark justkui ise laitmatult töötaks, sest monitoorime kõiki hallatavaid parke spetsiaalse seiresüsteemiga, mis annab automaatselt teada ka kõige väiksematest anomaaliatest päikesepargi töös. Saame sellist teenust pakkuda, kuna samasse süsteemi on ühendatud ka Sunly grupi ligi 200 MW päikeseparke üle Baltikumi ja Poola.“

„Eraisikute puhul on mõttekas paneele rentida neil, kelle vajadus on vähemalt 5 kW, majal korralik katus paneelide paigutamiseks ning loomulikult nõuetele vastav elektrisüsteem. Päikesepargi rajamise kulud kliendile on null eurot, aga kui on soov osa toodetud päikeseenergiast võrku müüa, on liitumispunkti ümberehitusega seotud kulud rentniku kanda. Reeglina on eramajadel ja muudel väiksematel parkidel see kulu marginaalne,“ selgitab Velleste.

Päikesepargi rentimisest saadav kasu on ennekõike kohapeal toodetud elektrienergia säästlikkus – seda nii rahaliselt kui ka keskkonna tähenduses. Nimelt jääb iseendale toodetud elektrienergia hinnast välja kogu võrguteenuse komponent, mis koosneb võrgutasust (madalpingel 26,7 €/MWh), taastuvenergiatasust (11,3 €/ MWh) ja elektriaktsiisist (alates 1.04.2022 4€/MWh). Samuti on võimalik see osa toodetud elektrist, mida ise ära ei kasutata, börsihinnaga võrku müüa ja sellega lisaraha teenida.

Elektrikatkestusteta elu on võimalik

Elektrikatkestused suurte tuulte, tormide või tulekahjude tõttu on muutunud elu igapäevaosaks. Aeg, mil elektrit ei ole, tähendab aga tarbija jaoks suurt kulu sulanud külmiku, tegemata jäänud töö, peatunud küttesüsteemi vms näol. Abi pole siin ka tuuliku või päikesepaneeli omamisest, sest enamik energiatootmise seadme ja võrgu vahel asuvatest inverteritest ei ole võimelised tööd jätkama võrguühenduse katkemisel ja nii lõpetavad ka päikesepaneelid töö. Seda mitmel põhjusel: esiteks võib elektrivõrku parandama tulnud elektrikule päikesepargist üldisesse võrku lipsav elekter ohtlikuks osutuda. Teiseks peab võrgust lahti ühendatud süsteem hoidma vajalikku sagedust, et tagada elektroonikaseadmetele tõrgeteta töö.

Siiski on olemas lahendus, mis hoiab elektrikatkestuste eest. Tegemist on päikesepaneelidest, akudest ja hübriidinverterist koosneva hübriidlahendusega, mis hoiab võrguühenduseta süsteemis sageduse nõutud piirides ja jätkab tööd ka üldise elektrivõrgu ärakukkumisel. Mida võimsamad päikesepaneelid ja suurem aku valida, seda kauem suudab süsteem töötada iseseisvalt. Elektrienergia julgeolekupaketti pakub Sunly City kõigile inimestele ja ettevõtetele, kes soovivad end kaitsta elektrikatkestuste eest. Sunly City kuulub Sunly gruppi, mis on Baltikumis ja selle lähipiirkonnas taastuvenergiale ning cleantechinnovatsioonile fokusseeritud energiaettevõte.

Päikesepaneelidega endale elektrit tootes säästad lisaks ostmata jäänud elektrile ka võrgutasu ja taastuvenergiatasu. Mida rohkem ise toodetud elektrist kohapeal ära suudad tarbida, seda suurem on sinu sääst.

Artikkel ilmus 25.02.2022 Postimehes.