Mida tähendavad numbrid energeetikas?

Energiateemalised uudised on täis numbreid elektrihindade, uute päikese- ja tuuleenergia võimsuste ning energia tootmise ja tarbimise kohta. On need numbrid väikesed või suured? Kui suur on 10 kW päikesepark, kui palju suudab see toota ja kui paljudele sellest energiast jagub? Ja mis vahe on kilovatil ja kilovatt-tunnil? 

Kilovattides räägitakse energiatootmise või tarbimisseadme võimsusest ehk kui palju see seade on võimeline kas tarbima või tootma ühe tunni jooksul. Kui aga juba energiast endast rääkida, siis tehakse seda kilovatt-tundides. Aga lisaks kilovattidele on ju ka vatid, megavatid ja teravatid? Kõik sama asi, ainult teisendamise küsimus. Vaata spikrit: 

Energia
1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kWh = 1 000 000 000 000 Wh
Tootmisvõimsus
1 TW = 1 000 GW = 1 000 000 MW = 1 000 000 00 kW = 1 000 000 000 000 W

Teisisõnu päikesepark on näiteks 100 kW, aga see toodab aastas 91 000 kWh elektrienergiat. Sellise suurusega päikesepargis on ca 285 paneeli ja park võtab enda alla 1500 – 2000 m2 suuruse maa-ala.  

Tavaliselt paigaldavad majapidamised päikeseparke, mille tootmisvõimsus on ligikaudu 5 kW – 10 kW. Arvestades, et tavaliselt jääb ühe päikesepaneeli võimsus 300 W ja 500 W vahele, siis koosneb 5 kW päikesepark 10 –16 päikesepaneelist. Selline park suudab aasta jooksul toota ligikaudu 4500 kWh elektrienergiat. See tähendab, et tootes keskmiselt kuus 375 kWh energiat, saaks katta suurepäraselt kodutarbimise (iseäranis suveperioodil!) ning oma energiaarveid vähendada. 

Aastane 5 kW päikesepargi energiatoodang, PVGIS

Millised on aga tööstuslikud päikesepargid? Näiteks Sunly ehitab Poolas 60 000 kW ehk 60 MW võimsusega Rzezawa parki, kuhu paigaldatakse kokku 112 149 päikesepaneeli! See päikesepark on 12 000 korda suurem kui katusel asuv 5 kW päikesejaam ja toodab ühe aastaga ca 60 GWh süsinikuvaba energiat. Kui palju see kilovatt-tundides on? 60 000 000 kWh! 😊 Sellest piisab ca 17 000 kodumajapidamise tavapärase elektrivajaduse katmiseks.  

Rzezawa 60 MW päikesepark Poolas

Viidates Eleringile, oli Eesti elektrisüsteemis 2021. aasta alguse seisuga installeeritud tootmisvõimsus 2337 MW, millest 320 MW moodustasid tuulikud ja 385 MW päikesepargid.  2021. aastal toodeti 2 597 GWh mahus elektrit taastuvatest energiaallikatest ja 3 734 GWh mittetaastuvatest energiaallikatest, kokku 6 331 GWh. Statistikaameti andmete järgi oli elektrienergia tarbimine Eestis 2021. aastal suurusjärgus 9 503 GWh aastas.  

Elektrienergia tootmine 2021. aastal, Elering

Plaanis on, et 2030. aastaks on kogu Eestis tarbitav elekter toodetud taastuvatest energiaallikatest. Saavutamaks 100%-lise taastuvelektri eesmärgi, on energiamajanduse spetsialistide prognooside kohaselt vaja täiendavalt toota ~7000 GWh taastuvelektrit (võrdluses 2020. Aastaga). Selline lisanduv taastuvelektri tootmismaht saaks tekkida näiteks täiendava 1000 MW (3+ TWh/a) maismaa- ning 1000 MW (4+ TWh/a) meretuuleparkide koosmõjus, praktikas võivad need proportsioonid muutuda ning kindlasti panustavad olulises mahus taastuvelektri tootmisesse ka päikeselektrijaamad.