Miks teha päikesega koostööd?

Püüdes kinni päikeselt maapinnale jõudva energia, saame sellest toota elektrit ja sooja vett ning katta enda energiavajaduse. Boonusena tulevad kaasa väiksemad elektriarved, iseäranis võrgukulude osas.

Päike on tasuta energiaressurss, mille rakendamine energia tootmiseks ei saasta keskkonda. Päikesepaneelid töötavad vaikselt ning neid saab paigaldada katusele, sh selliselt, et need tunduvad katuse osana. Soovides toota rohkem päikeseenergiat, saab päikesepargi ehitada ka maismaale ning kasutada selleks alakasutatud maad.

Tavaelektrit transporditakse suurtest elektrijaamadest tarbijateni võrkude kaudu. Pikkade liinidega kaasnevad aga ka võrgukaod, mida tootes energiat seal, kus seda ka tarbitakse, annab märkimisväärselt vähendada. Lisaks on päikesenergia süsteemid tänapäeval üsna vastupidavad, mis tähendab, et väheneb ka elektrikatkestuste oht.

Päikeseenergiat annab kasutada ka seal, kus üldist elektrivõrku üldse polegi, või kus on oluline olla täielikult energiasõltumatu. Ka riigi julgeoleku aspektist on meie geograafilises asukohas oluline elektritootmist hajutada ehk suurte elektrijaamade kõrvale rajada mikrotootmisi üle kogu maa.

Ja last, but not least: päikesekiired muudavad tuju heaks, samamoodi nagu väikesed elektriarved. 🙂

P.S kui soovid päikeseenergiat kasutusele võtta, kuid ei soovi ise investeerida, võta meiega ühendust.