Uskumused, mis takistavad päikeseenergia kasutamist

Nagu iga uue asja puhul, nii on ka päikeseenergia kohta palju müüte ja vähe infot ning see võib takistada inimestel päikeseenergia kasutuselevõttu enda kodu või ettevõtte hüvanguks.

Näiteks ei vasta tõele väide, et Eestis pole piisavalt päikest päikeseenergia tootmiseks. Isegi kui meil on päikest vähem kui mujal, siis suvel, mil paneelid enim toodavad, on meil jällegi valget aega ööpäevas kauem. Lisaks tagab Eesti jahedam kliima paneelide efektiivsema toimimise. Eestis paigaldatud paneelide tootlikus on samaväärne Põhja-Saksamaa omaga.

Milliseid müüte sina päikeseenergia kohta oled kuulnud? 

Päikeseenergia polegi roheline energia 

Kõige rohelisem eluviis oleks üldse mitte elektrienergiat kasutada, sest igasugusel energiatootmisel on oma keskkonnamõju. Et enamik inimesi siiski soovivad kasutada tänapäeva mugavusi, siis on elektrikasutus osa meie eluviisist. See tähendab, et kui soovime valida teadlikult kõige keskkonnasõbralikuma elektri, siis tuleb meil võrrelda omavahel erinevate elektritootmisviiside keskkonnajälge.  

Vastab tõele, et päikesepaneelide tootmine ja transport vajavad märkimisväärses koguses energiat, lisaks tuleb hoolitseda, et toksilisi kemikaale ei satuks keskkonda. Teisalt, isegi kui võtta arvesse päikesepaneelide tootmiseks vajaliku kaevandamise, puhastamise, töötlemise, tootmise ja transpordi energia, on üldine heitkoguste intensiivsus 3-10 korda väiksem kui traditsioonilistel fossiilkütustel. Teisisõnu kaasneb päikesepaneelide ühe kWh energia kohta tunduvalt vähem heitkoguseid kui põlevkivi või maagaasi puhul, lisaks tasuvad need oma olemasoluks vajaliku energia ka kiiremini ära.

Päikesenergia on kallis ega tasu end ära 

See lause vastas tõele 10 aastat tagasi, kuid viimasel kümnendil on päikesepaneelide efektiivsus oluliselt tõusnud ning paneelide hinnad igal aastal kukkunud. Oma osa päikesepaneelide hinna languses mängib ka tugev globaalne konkurents. Üks tüüpiline viga, mida tehakse on see, et võrreldakse päikeseenergia hinda elektrihinnaga, kuid just neil tundidel, mis päikesepark toodangut annab ehk päevasel ajal, mil energia hind kipub olema keskmisest kõrgem.

Päikeseenergia on küll endiselt keskmise kuni pika tasuvusajaga, kuid samal ajal on tegu turvalise investeeringuga, mis end ära tasub, pakkudes samal ajal kaitset ka elektriturul toimuvate hinnakõikumiste vastu.  

Päikeseenergiasse on võimalik täna investeerida ka null omafinantseeringuga. Sunly City paigaldab oma klientide katusele või maale paneelid ilma sissemaksuta ning peale lepinguperioodi lõppu jäävad paneelid kliendile. Valida on kas osta lepingu ajal päikeseelektrit, mida paneelid toodavad, või rentida päikesepaneelid ja tegeleda ise ülejääva elektri müügiga. Igal juhul jäävad paneelid hiljem kliendile ning kapitali pole vaja päikesepargi alla kinni panna.
Loe lisa siit.   

Päikeseelektrijaam aitab elektrikatkestuste vastu 

On väheteada info, et suur hulk päikesepaneeli ja võrgu vahel asuvatest inverteritest ei ole võimelised tööd jätkama võrguühenduse katkemisel. See tähendab, et kui üldine elektrivõrk langeb tööst välja, siis ka oma maja katuse päikesepaneelid lõpetavad töö. Siin on mitu põhjust – ühelt poolt on tegu turvalisuse teemaga, sest elektrivõrku parandama tulnud elektrikutele ei tohi kogemata päikesepargist üldisesse võrku jõudnud elekter ohtlikuks osutuda. Samuti on oluline, et võrgust lahti ühendatud süsteem suudaks hoida vajalikku sagedust, et tagada elektroonikaseadmetele tõrgeteta töö. 

Sunly City on välja töötanud energiajulgeoleku paketi, mis kaitseb elektrikatkestuste eest. Hübriidlahendus koosneb päikesepaneelidest ja akudest, aga mis kõige olulisem – hübriidinverterist, mis on võimeline võrguühenduseta süsteemis reguleerima päikesepaneelidest ja akudest tulenevat elektrienergiat nii, et sagedus oleks nõutud piirides, ning mis jätkaks tööd ka elektrikatkestuse korral. Uuri rohkem siit.