Korduvad küsimused

Koondame siia küsimused reaalsest elust, millega igapäevaselt kokku puutume. Ehk on vastustest abi ka Sulle.

Finants küsimused

Lihtsamast lihtsam. Esiteks tuvastame Sinu soovitud päikesejaama optimaalse suuruse ja komplektsuse.

Järgmisena väljastame Sulle pakkumuse Sunly City täisteenusele. Rohkem infot teenuse sisu kohta leiad just SIIT.

Kui eelnev on tehtud sõlmime päikesejaama täisteenuslepingu ja aitame Sind tootjaliitumise taotlemisel. Siin lepime ka kokku orienteeruva seadmete paigalduse ajakava. Sobilike liitumistingimuste laekumise korral asume Sinu päikesejaama projekteerima. Kogu päikesejaama rajamise ja kasutusele võtmise dokumentatsiooni korraldame Sinu eest ja see sisaldub täisteenuse hinnas.

Lõpuks paigaldame Sulle päikesejaama ja vormistame selle käivitamiseks vajalikud load/dokumentatsiooni ning saadki asuda päikeseelektrit kasutama.

Elektrikulu võib jagada kolmeks ligikaudu sama suureks osaks: elektrienergia, võrgutasu, riiklikud maksud. Päikeseenergia kasutamisel kujuneb sääst sellest, et võrgust ostetava elektrienergia maht väheneb päikesepargi toodangu võrra. Elektriostu lepingu puhul fikseerime päikesepargis toodetud elektri hinna lepinguperioodi peale ära. Puudujääva elektrienergia saad osta tavapäraselt võrgust ning päikesepargis üle jäänud elektrienergia müüakse võrku.

Võrku müüdud elektrienergia eest makstakse turuhinnast sõltuvat tasu. Lisaks soodsamale elektrienergiale kindlustad ennast päikeseenergia kasutuselevõtuga ka kõikvõimalike hinnatõusude vastu, mis toimuvad elektriturul. Mida suurem on päikesepargi võimsus, seda suurem on võit. Mida rohkem sinu tarbimisgraafik langeb kokku tootmisgraafikuga, seda suurem on sääst sinule.

Sunly City kliendid ei maksa paneelide ostmise ega paigalduse eest. Seda teeme meie. Sinu rolliks jääb vaid tasuda päikesejaama kasutustasu ja kogu elekter kuulub Sulle. Säästma hakkad juba esimesest päikesepaistelisest tunnist.

Päikesepaneelidega endale elektrit tootes säästad lisaks ostmata jäänud elektrile ka võrgutasu ja taastuvenergiatasu. Mida rohkem ise toodetud elektrist kohapeal ära suudad tarbida, seda suurem on sinu sääst.

Sunly City klientidele kaasneb lepinguga ainsa kuluna liitumispunktiga seotud tasu Elektrilevile, ja vajadusel hoone katusekonstruktsioonide audit. Kuni 15 kW tootjaliitumise puhul jääb Elektrilevi liitumistasu reeglina 500 – 600 eurot.

Tehnoloogia küsimused

Loomulikult! Meil on talvel küll päikesetunde vähem kui suvel ja seetõttu on siis toodangu maht väiksem kui näiteks maikuus. Teisalt aga mõjutab päikesepaneeli kasutegurit oluliselt päikesepaneeli enda temperatuur, mistõttu soodustab meie põhjamaine kliima kõrge kasuteguriga päikeseenergia tootmist just jahedatel perioodidel.

Alati tuleks arvestada ka oma elektritarbimise iseärasustega, nt päikesepaneeli projekti tasuvus on täiesti erinev kortermajade puhul, kus inimesed on päikselisel ajal kodust ära võrreldes näiteks tootmisettevõtete või suvilatega, kus päikesepaneelide tootmine ja päikeseenergia tarbimine kattub hästi.

On oluline, et päikesepaneelid oleks paigaldatud kohta, kus päike paistab. See tähendab, et lamekatuse korral lõunapoolsel küljel. Nii lame- kui viilkatuse, aga ka maa puhul tuleb jälgida, et alale ei langeks varjusid puudest, postidest, teistest hoonetest jms. Ka katusel olevad tehnosüsteemid võivad põhjustada varjusid, lisaks võivad need olla paigutatud nii, et päikesepaneele ei saa otstarbekalt paigaldada.

Kui sa täpselt ei tea, mis varjud mõjutavad päikesepaneelide tööd, siis ära muretse – meie kasutame arvutimudelit leidmaks kõige optimaalsem lahendus just Sinu katuse jaoks. Täpsema hinnangu andmiseks palun sisesta oma aadress.

Kõige ideaalsem on katus, millele langeb päike päikesetõusust loojanguni ning seda aastaringselt. Eestis toodavad päikesepaneelid kõige efektiivsemalt elektrit siis, kui need on horisondi suhtes 39-40 º nurga all. Kuna iga katuse puhul projekteeritakse paneelide jaoks raamid vastavalt katuse nurgale, siis on võimalik tagada paneelide jaoks optimaalne nurk mistahes katuse puhul.

Jah, loomulikult saab. Maa peale paigaldamine ei erine oluliselt lamekatusele päikesepargi paigaldamisest, v.a see, et maale annab tihtilugu paigaldada rohkem päikesepaneele kui katusele.

Jah. Paneelide rõdu külge paigaldamisel peab arvestama rõdu asukohaga ilmakaarte suhtes. Kortermaja puhul tuleb päikesepaneelide paigaldamiseks saada luba korteriühistult.

Päikesepargi rajamiseks katusele võib olla vajalik teostada katuse konstruktsioonide audit ja hoone elektripaigaldise detailne analüüs. Kui päikesejaama rajamisega seotud kulud kanname meie, siis eksperthinnangute kulu osas sõlmime Sinuga eraldi kokkulepped vastavalt vajadusele. Ehitustööd on kindlustatud ning ka hooldusega seotud tegevused võtab Sunly City enda peale. Päikesejaama erikaal jääb reeglina 40-45 kg/m2 juurde lamekatuste puhul ja 20-25 kg/m2 viilkatuste puhul.

Päikesepargist tuleva kaabli jämedus sõltub paigaldatava päikesepargi võimsusest. Need arvutused ning analüüsid teeb Sunly City. Vajadusel ehitab Sunly olemasoleva elektrikilbi ümber.

Olles ühendatud elektrivõrku, lõpetavad päikesepargid elektrikatkestuse korral elektrienergia tootmise. Sunly City on arendamas lahendust, kus päikesepark jätkab päikese olemasolul tööd ka elektrikatkestuse ajal. Võta meiega ühendust, et saaksime analüüsida, kas antud lahendus sobiks ka sinu energiajulgeolekut suurendama.

Päikesepaneelid annavad toodangut kõige rohkem siis, kui nendele ei lange ühtegi varju. Varje võivad põhjustada puud, teised hooned ja lumi. Kui paneelile kumab läbi lumekihi valgust, siis alustab paneel elektri tootmist ning paneeli pinnatemperatuur kasvab – see kiirendab lume sulamist. Seega ei ole vajalik lund lükata paneelide pealt.

Sunly City teostab regulaarselt regulaarset kontrolli paneelide ja inverteri üle. Jälgime aga päikesepaneelide tööd kaugelt pidevalt ning probleemide tekkimisel taastame päikesepargi töövõime kiiresti.

Eluiga on 30 aastat. Selle perioodi lõpus on paneelide tootlikkusest alles umbes 80%.

Kui meie pakkumine on Sulle sobiv ja leping sõlmitud, siis kolme kuu pärast saad hakata juba päikeseenergiat tarbima. Kui soovid paigaldada päikesepargi asukohta, kus puudub elektriliitumine, siis peab lisama juurde liitumispunkti väljaehitamisele kuluva aja, mis on maksimaalselt 300 päeva.

Juriidika küsimused

Päikesepargi tootlikkus sõltub paljudest hoone-spetsiifilistest asjaoludest. Teades täpset asukohta, saame teha esmased arvutused lähtudes hoone geograafilisest asukohast, katuse kujust ja pindalast ning võimalikest varjudest.

Kõige täpsema pakkumise saame teha siis, kui saame järgmised andmed: * viimase aasta elektrienergia tarbimine tunni täpsusega * elektripaketi nimi. Tunni täpsusega andmed saab kätte lihtsalt ja kiirelt Elektrilevi iseteenindusest, võime saata Sulle selle kohta eraldi juhendi. Elektripaketi (näiteks VMA2) saab kõige kiiremini järele vaadata võrgutasu viimase arve pealt.

Lepingust saab taganeda 14 päeva jooksul peale selle sõlmimist. Lepingu võib ka peale kolme aastat ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest ette 6 kuud ning tasudes päikesepaneelide eemaldamise kulud või ostes paneelid välja.