Teenused

Sinu päiksejaam. Sunly City rahastus ja hooldus.

Investeering on 0! Vali kas päikesepaneelide rent või energiajulgeoleku pakett ning hakka taastuvenergia tootjaks.

Sunly City pakub:

ERAMAJADELE nutikate lahenduste kombineerimist ning elektritootmise võimekust alates 10kw-st. Sunly City teostab arvutused maja elektritarbimise vajadusest ja iseloomust lähtuvalt ning pakub välja elektritootmise ja -tarbimise juhtimise lahenduse. Päikesepaneelide investeeringu teeb Sunly City ise kliendi eest ning rendib need kliendile.

Nüüd saadaval ka energiajulgeoleku pakett!

Energiakatkestus tuleb alati kõige ebasobivamal hetkel ning meenutab meile kui sõltuvad me elektrist oleme. Ainult päikesepaneelidest kahjuks ei piisa oma energiajulgeoleku tagamiseks, sest voolukatkestuse korral lülitub ka päikeseenergia tootmine välja. Lahenduseks on akude ja varutoite võimekusega inverteriga hübriidlahendus, mis elektrivõrgu ärakukkumisel nö saarerežiimil tööle hakkab.

ETTEVÕTETELE kahte erinevat võimalust, kuidas tarbida odavamat elektrit ja muuta oma äri keskkonnasõbralikumaks. Mõlema puhul lähtume põhimõttest, et kliendi jaoks on algse investeeringu kulu 0!

  1. Päikesepargi elekter. Sunly City teostab arvutused ettevõte elektritarbimise vajadusest ja iseloomust lähtuvalt ning katuse või vaba maa pinda arvestades ning pakub välja optimaalseima päikesepaneelide koguvõimsuse, mis antud ettevõttele sobib. Seejärel teeb Sunly City ise kõik investeeringud ja vajalikud loamenetlused ning ehitab päikesepargi, mille toodetud elektrit saab ettevõte hea hinnaga osta.
  2. Päikesepaneelide rent. Sunly City pakub ettevõtetele ka sellist võimalust, kus klient rendib päikesepaneelid ning saab toodetud elektri tarbimisest ja müügist saadava kasu ise. Rendiperioodi lõppedes lähevad paneelid jääkväärtusega kliendile.

KORTERMAJADELE võimalust rentida oma hoone katusele päikesepaneelid. Maja elanikud ei pea ise investeerima ega raha päikesepaneelide alla kinni panema. Sunly City paigaldab paneelid ja ühendab need elektrivõrku ning kortermaja tasub igakuiselt vaid paneelide renditasu. Nii lihtne ongi olla päikeseenergia tootja. Rendiperioodi lõppedes lähevad paneelid jääkväärtusega kliendile.