36,26 kW päikesepaneelide rent muinsuskaitse all olevale hoonele