Miks on praegu ettevõtetel õige aeg elektrikulu vähendada?

Üldjuhul tarbivad ettevõtted suurima koguse elektrit nö traditsioonilistel tööaegadel, mil on elekter ka kõige kallim. Õnneks kattub see aeg ka päikesepaneelide töötamise ajaga ehk teisisõnu ühtib päikesepaneelide tootmine väga hästi ettevõtete tarbimisega. See on väga hea võimalus elektrikulude alla toomiseks. Toome välja kuus põhjust, miks seda just praegu teha:

  1. Päikesepaneelide hinnad on võrreldes varasemaga muutunud palju soodsamaks.
  2. Enne 2020 aasta lõppu valmivatele kuni 50kw suurustele päikeseparkidele makstakse lisaks elektri turuhinnale ka 53,7 euro/megavatt-tunni suurust taastuvenergia toetust.
  3. Kui ettevõte on liitunud elektrivõrguga madalpingel, siis annab päikesepargist tarbimiseni tõmmatud otseliin võimaluse märkimisväärseks kokkuhoiuks võrgutasude osas, kuna võrgutasu moodustab tavaelektriarvest ligi kolmandiku.
  4. Täna pole ettevõttel vaja enam ise päikeseenergia tehnoloogiasse investeerida ega bürokraatia ja ehitusega tegeleda. Turul on mitmeid ettevõtteid, kes seda pakuvad. Sunly City teeb seda paindlikult ning ettevõtte vajadusi ja võimalusi arvestades, võttes kogu investeeringu ja asjaajamise enda peale ning klient lihtsalt ostab toodetavat päikeseelektrit.
  5. Kui CO2 õhkupaiskamise sotsiaalne maksumus ei kajastu täna ettevõtte toodetes ja teenustes, siis nii see ei jää. Saastamisel on oma hind ning see omab mõju kõikidele eluvaldkondadele. Lisaks nõuavad kliendid üha rohkem infot, mis on neile tarnivate ettevõtete panus kliimamuutuste vastases võitluses.
  6. EL ja selle liikmesriigid võtavad kasutusele meetmeid, et minimeerida COVID-19 pandeemia tagajärgi majandusele, kuid sama teevad ka kõik ettevõtted mikrotasandil. Elektrikulu vähendamine on üks neist meetmetest, võta ühendust Sunly Cityga selgitamaks, kuidas seda teha.