Kas peaksin päikeseenergiat salvestama?

Et päikeseenergiat genereeritakse ainult siis, kui päike paistab, siis ei pruugi toodetud energia olla saadaval sel hetkel, kui seda vajate. Paljud inimesed pole päevasel ajal kodus, mis tähendab, et suur osa sel ajal toodetud energiast läheb lihtsalt võrku. 

Joonis 1. Tüüpiline argipäevane tarbimis- ja tootmiskõver eramus 10kW süsteemi korral.

Kui on soov, et päeva jooksul toodetud päikeseenergia oleks saadaval õhtust hommikuni, siis tasuks kaaluda koduse energiasalvestussüsteemi kasutuselevõtmist. Sõltuvalt salvestussüsteemi suurusest ja päikesepaneelide toodangust, saab nii suurema osa aastast katta kogu oma energiavajaduse ise. Lisaks saab sellisel moel suurendada oma energiajulgeolekut nendeks hetkedeks kui üldine elektrivõrk alt veab. 

Kellel oleks suurim kasu päikeseenergia salvestussüsteemist?

Akudel põhineva salvestussüsteemi olemasolu on üldjuhul tingitud soovist ise võimalikult palju oma päikeseenergiat kasutada. See on ka rahaliselt mõistlik, kuna enda toodetud elekter on odavam kui osta seda võrgust. Seetõttu on salvestussüsteemi omamine kasulik kõigile päikesepaneelide omanikele, sest enamike inimeste jaoks on energiavajadus kõige suurem hommikul ja õhtul, kuid päikeseenergiat toodetakse päeval. 

Teine märkimisväärne põhjus akusalvestussüsteemi soetamiseks on soov olla sõltumatu elektrivõrgust. Tihti inimesed seda ei tea, kuid ainult päikesepaneelidest ei piisa, et elektrikatkestuse korral kodus elekter alles jääks. Voolukatkestuse korral lülitub ka päikeseenergia tootmine välja, välja arvatud juhul kui tegu on akusid sisaldava hübriidlahendusega, mis nö saarerežiimil tööle hakkab. 

Kui võrguelekter kaob, saab päikeseenergiat toota, kasutada ja salvestada (koos akudega) ainult inverteriga, millel on varutoite funktsioon. Seega parim viis energiasõltumatuse saavutamiseks on PV-süsteem, millel on varutoite võimekusega inverter koos DC poolel ühendatud akusalvestussüsteemiga.

Kas peaksin ootama kuni akusalvestussüsteemide hinnad langevad?

Päikeseelektrijaam koos akusalvestussüsteemiga on ka praegusel ajal mõistlik rahaline investeering. Kahtlemata järgnevate aastate jooksul akulahenduste hinnad langevad, kuid peab arvestama ka sellega, et elektrihinnad tõusevad.

Investeeringu kiireimaks tasuvuseks on oluline, et süsteemi suurus oleks õige ehk see tuleks arvutada vastavalt isiklikele energiavajadustele. Sunly City saab siin aidata.

Vaata lisaks Sunly City energiajulgeolekut paketti. P.S Konsultatsioon on tasuta!

Loe ka “Milleks ja kuidas meile energiajulgeolek?”